Sở GDĐT Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

10/08/2016

Căn cứ ý kiến của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Công văn số 1237/SNV-CCVC ngày 05 tháng 8 năm 2016. Ngày 08 tháng 8 năm 2016 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông báo số 55/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016

Năm 2016, Sở GDĐT tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển thông qua kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển và kết quả kiểm tra, sát hạch với bài kiểm tra thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ và báo cáo chuyên đề có liên quan đến vị trí tuyển dụng mà ứng viên sẽ công tác sau này.

Số chỉ tiêu cần tuyển là 61 viên chức, chia ra:
a) Các vị trí giáo viên THPT và GDTX, tuyển 41 giáo viên gồm: 03 Hoá, 01 Sinh, 11 Văn, 04 Sử, 04 Địa, 14 Tiếng Anh, 01 KTCN, 03 Tin học.
b) Các vị trí giáo viên THPT chuyên, tuyển 11 giáo viên gồm:
– Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, tuyển: 01 Toán, 01 Sử;
– Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, tuyển: 02 Lý, 01 Văn, 02 Tiếng Anh, 01 KTCN, 03 Tin học.
c) Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, tuyển 05 giáo viên gồm: 01 Văn, 04 Tiểu học.
d) Vị trí thư viện viên trường THPT: 04.
*** Phụ lục: 

1. Nội dung Thông báo số 55/TB-SGDĐT:
2016-08-08_thongbaosogddt_tuyendungvc-page-001 2016-08-08_thongbaosogddt_tuyendungvc-page-002 2016-08-08_thongbaosogddt_tuyendungvc-page-003 2016-08-08_thongbaosogddt_tuyendungvc-page-004 2016-08-08_thongbaosogddt_tuyendungvc-page-005
2. Mẫu đơn tuyển dụng
mau-don-tuyen-dung-2016-page-001 mau-don-tuyen-dung-2016-page-002
3. Mẫu lý lịch 2C
mau_lylich2c-page-001
mau_lylich2c-page-002 mau_lylich2c-page-003 mau_lylich2c-page-004
*** File đính kèm: 
1. Một số văn bản khác có liên quan:
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển
Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ
Quyết định 767/QĐ-UBND-HC ngày 05/8/2015 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
2. Văn bản quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông, mầm non, thư viện viên
Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ (GV Mầm non)
Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ (GV Tiểu học)
Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ (GV THCS)
Thông tư số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ (GV THPT)
Thông tư số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ (Thư viện viên)
3. Văn bản quy định thời gian tập sự
Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 1268/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2016 (đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT)
Nguồn tin: http://dongthap.edu.vn/