Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

19/09/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu, trong đó:

– Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:  50 chỉ tiêu.

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bôi: 01 chỉ tiêu.

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lương Sơn: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 19/09/2019 đến hết ngày 22/10/2019.

– Địa điểm: Phòng Tiếp dân, cạnh phòng Văn thư, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: hoabinh.edu.vn