Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

03/01/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 30/12/2019 đến ngày 17/02/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Số 01, Đường Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.755.755

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: sogddtsonla.edu.vn