Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2019

18/07/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 45 chỉ tiêu.

– Nhân viên: 34 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 15/07/2019 đến hết ngày 14/08/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: dienbien.edu.vn