Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

08/06/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/06/2020 đến hết ngày 03/07/2020

– Địa điểm: Phòng Tiếp dân, cạnh Phòng Văn Thư Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Số 35 Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Tài liệu ôn tập

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hoabinh.edu.vn