Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng giáo viên

02/08/2013

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng giáo viênNăm học 2013- 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cần tuyển giáo viên các bộ môn học, đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

I. Tiêu chuẩn chung.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có đơn đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

– Riêng dự tuyển viên chức giáo viên phải phát âm chuẩn, không dị dạng, khiếm khuyết về hình thể;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

II. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Trình độ chuyên môn: Sinh viên tốt nghiệp đại học sư­ phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn các chuyên ngành cần tuyển và có chứng chỉ bồi d­ưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2. Chuyên ngành đào tạo cần tuyển gồm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Địa lý, Thể dục, Tiếng Anh, Lịch sử.

3. Chỉ tiêu cần tuyển, phương thức tuyển dụng: Sẽ có thông báo sau (tại bảng tin của Sở GD&ĐT và trên website: laichau.edu.vn) khi có Quyết định giao biên chế và kế hoạch tuyển dụng viên chức của tỉnh.

4. Hồ sơ tuyển dụng

4.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định chung).

4.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

4.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập chuyên nghiệp.

4.4. Giấy chứng nhận sức khỏe theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế và còn giá trị sử dụng (có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký).

4.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan thẩm quyền cấp.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

– Từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày  28/8/2013

– Nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

6. Thời gian và địa điểm thi dự kiến.

– Thời gian thi: dự kiến từ ngày 12/9/2013 đến hết ngày  14/9/2013.

– Địa điểm thi: Trường THPT Thị xã Lai Châu, Phường Đông Phong, Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

7. Lệ phí tuyển dụng: 260.000đ/người dự tuyển.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 023.876.412  – DĐ: 0915639287.