Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

26/05/2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 05 chỉ tiêu, trong đó:

– Tiếp nhận làm công chức: 02 chỉ tiêu, gồm:

+ Phòng Chính trị Tư tưởng – Giáo dục đại học – Giáo dục chuyên nghiệp: 01 chỉ tiêu.

+ Phòng Giáo dục Trung học: 01 chỉ tiêu.

– Tiếp nhận làm viên chức: 03 chỉ tiêu giáo viên THPT

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 25/05/2018 đến ngày 24/06/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Số nhà 314, đường Tân Trào, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên QuangTỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

tbtdsgd-1

tbtdsgd-2 tbtdsgd-3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

tbtdsgd-4

tbtdsgd-5

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn