Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

04/10/2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trực thuộc Sở GDĐT năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu, trong đó:

– Trường THPT Lâm Bình: 18 chỉ tiêu.

– Trường THPT Yên Hoa: 19 chỉ tiêu.

– Trường THPT Minh Quang: 08 chỉ tiêu.

– Trường THPT Hà Lang: 10 chỉ tiêu.

– Trường THPT ATK Tân Trào: 10 chỉ tiêu.

– Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương: 11 chỉ tiêu.

– Trường THPT Thượng Lâm: 05 chỉ tiêu.

– Trường THPT Phù Lưu: 11 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

20181002030425455_20181002031854393390-rotated-1

20181002030425455_20181002031854393390-rotated-2 20181002030425455_20181002031854393390-rotated-3

20181002030425455_20181002031854393390-rotated-4

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

20181002030425455_20181002031854393390-rotated-5

>>> Xem thêm: UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn