Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019

11/10/2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức giảng dạy: 08 chỉ tiêu.

– Viên chức phục vụ giảng dạy: 08 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 09/10/2018 đến hết ngày 30/10/2018 (trong giờ hành chính các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, số 24, đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1671TB_tuyen_VC_SNGD_2018-1

1671TB_tuyen_VC_SNGD_2018-2 1671TB_tuyen_VC_SNGD_2018-3

1671TB_tuyen_VC_SNGD_2018-4 1671TB_tuyen_VC_SNGD_2018-5

Nguồn tin: vinhlong.edu.vn