Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018

31/08/2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận:

– Số lượng: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí: Chuyên viên quản lý giáo dục Trung học phổ thông phụ trách môn Tiếng Anh, Phòng Giáo dục trung học.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 24/08/2018 đến hết ngày 24/09/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. Số 314 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

42_20180829035318632630-1 42_20180829035318632630-3

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn