Sở Giao thông vận tải Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019

27/06/2019

Sở Giao thông vận tải Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 vị trí Tổng hợp – Thống kê

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian: từ ngày 20/06/2019 đến hết ngày 20/07/2019.

– Địa điểm: Tại Văn phòng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: sogtvt.dienbien.gov.vn