Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019

27/05/2019

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SNV ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

Lưu ý không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt nam; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ dự tuyển:

+ Đơn dự tuyển công chức theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong vòng 30 ngày) do cơ quan y tế chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Hai phong bì có hai ảnh 3 x 4, có ghi rõ địa chỉ người nhận.

3. Thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang; anh hùng Lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của Thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;nghĩa vụ phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định.

4. Cách tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển:

4.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định.

4.2. Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính thanh điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo với kết quả phỏng vấn

4.3.Điều kiện trúng tuyển:

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 quy định này đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 điều 1 Phương án này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 điều 1 Phương án này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 theo quy định cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ thi xét tuyển lần sau.

5. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức: 04

STT

Vị trí cần tuyển

Chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

1

Phòng  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02

– Chỉ tiêu 1: Đại học Thủy lợi, chuyên ngành kỹ thuật;

– Chỉ tiêu 2: Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành Nông nghiệp

2

Phòng Tổng hợp – Kinh tế quốc dân

01

Đại học Xây dựng, chuyên ngành Quản lý xây dựng.

3

Phòng Đăng ký kinh doanh

01

Đại học, chuyên ngành Tài chính –  Kế toán

Lưu ý:

– Những thông tin về tuyển dụng công chức năm 2019 đượcthông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng và  niêm yết trên bảng thông báo của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

– Không nhận hồ sơ dự tuyển thiếu một trong các loại giấy tờ quy định tại mục 2 của Thông báo này.

6. Địa điểm và thời gian thu nhận hồ sơ:

– Thời gian: Nhận hồ sơ là 30 ngày, từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 20/6/2019.

– Địa điểm: Tại Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

– Lệ phí xét tuyển: Không thực hiện thu lệ phí xét tuyển công chức.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên giao cho Văn phòng sở, niêm yết thông báo công khai tuyển dụng tại trụ sở và thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng tới toàn thể UBND các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh; các Sở ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân với nội dung thông báo tại công văn này, để các cá nhân có nhu cầu kịp làm hồ sơ đúng thời hạn. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ với Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên; qua số điện thoại.

Điện thoại liên hệ: 0215. 3831. 455

Nguồn tin: dienbiendpi.gov.vn