Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

13/01/2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 08/02/2020

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, số 433 đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn