Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018

13/07/2018

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 vào làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 09/07/2018 đến hết ngày 08/08/2018.

– Địa điểm: Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn