Sở Ngoại Vụ Tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018

28/09/2018

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

TB 513 SNgV.signed-1 TB 513 SNgV.signed-2

>> Xem thêm: UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018

Nguồn tin: sngv.gialai.gov.vn