Sở Nội vụ Bạc Liệu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

09/05/2019

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2019, Bạc Liêu tuyển dụng 47 công chức hành chính, trong đó cấp tỉnh 34 người, cấp huyện 13 người.

Tuyển dụng công chức hành chính nhà nước năm 2019 được tổ chức bằng hình thức thi tuyển, theo vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng của từng vị trí việc làm của công chức trong từng cơ quan, đơn vị thuộc các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đối tượng tuyển dụng là những người đã có bằng tốt nghiệp ở các trường đại học, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, phù hợp với ngành, nghề, vị trí việc làm và chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; cóvăn bng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm với ngành, lĩnh vực công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức gồm có: Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu quy định; bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú, trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định); bản sao giấy khai sinh; bản chụp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ và kết quả học tập (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) theo yêu cầu vị trí dự tuyển; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có)được cơ quan có thẩm quyền chứng thực như: Thẻ thương binh, bệnh binh đối với người là thương binh, bệnh binh hoặc con thương binh, con bệnh binh; giấy chứng nhận liệt sĩ đối với con liệt sĩ…

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực tham mưu giúp UBND tỉnh căn cứ nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị, đối chiếu với biên chế được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2021, lập kế hoạch và phương án tổ chức thi tuyển, đồng thời trình UBND tỉnh phê duyệt và quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng./.

Nguồn tin: snv.baclieu.gov.vn