Sở Nội vụ Quảng Trị tuyển dụng công chức tỉnh kỳ thứ 33

19/01/2023

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị kỳ thứ 33 (theo hình thức xét tuyển, thi tuyển), Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị kỳ thứ 33 như sau:

I. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng:
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu, gồm:
1. Sở Giao thông vận tải: 03 chỉ tiêu, gồm:
– 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng.
– 01 Chuyên viên Quản lý chất lượng công trình giao thông tại Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng.
– 01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng giao thông tại Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 07 chỉ tiêu, gồm:
– 05 Kiểm lâm tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Lâm nghiệp.
– 01 Chuyên viên Quản lý Quy hoạch – kế hoạch/lĩnh vực thủy lợi và nước sạch nông thôn tại Chi cục Thủy lợi, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước.
– 01 Văn thư (Văn thư viên trung cấp) kiêm thủ quỹ, tạp vụ tại Chi cục Thủy lợi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
3. Sở Ngoại vụ: 01 chỉ tiêu Chuyên viên Theo dõi người Việt Nam ở nước ngoài tại Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành: Luật quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quốc tế học (ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn, phải có chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên).
4. Sở Tài chính: 01 chỉ tiêu Văn thư (Văn thư viên trung cấp) tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý về du lịch/theo dõi về xúc tiến, quảng bá du lịch; quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch tại Phòng Quản lý Du lịch, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Du lịch, Khách sạn, nhà hàng; các ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh.
6. Sở Y tế: 02 chỉ tiêu, gồm:
– 01 Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ y tại Phòng Nghiệp vụ Y, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa).
– 01 Chuyên viên Quản lý bảo hiểm y tế tại Phòng Nghiệp vụ Y, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa).
7. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 02 chỉ tiêu, gồm:
– 01 Chuyên viên Công nghệ thông tin tại Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, tốt nghiệp Đại học trở lên các nhóm ngành: Máy tính, Công nghệ thông tin.
– 01 Văn thư (Văn thư viên trung cấp) tại Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
8. UBND thành phố Đông Hà: 01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý xây dựng/phụ trách trật tự xây dựng tại Đội Trật tự xây dựng thành phố, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Quản lý đô thị và công trình, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng.
9. UBND thị xã Quảng Trị: 01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.
10. UBND huyện Vĩnh Linh: 02 chỉ tiêu, gồm:
– 01 Chuyên viên Quản lý giao thông vận tải tại Phòng Kinh tế – Hạ tầng, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng.
– 01 Chuyên viên Quản lý về thủy sản tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Thủy sản; ngành: Công nghệ chế biến thủy sản.
11. UBND huyện Gio Linh: 05 chỉ tiêu, gồm:
– 01 Chuyên viên Cải cách hành chính kiêm quản lý văn thư – lưu trữ tại Phòng Nội vụ, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Khoa học quản lý, Luật (các ngành Luật), Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển.
– 01 Chuyên viên Quản lý môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.
– 01 Chuyên viên Quản lý dược, mỹ phẩm tại Phòng Y tế, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Dược học.
– 01 Thanh tra/Phụ trách thanh tra kinh tế – xã hội, phòng, chống tham nhũng tại Thanh tra huyện, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản lý nhà nước (Hành chính/Thanh tra), Luật (các ngành Luật).
– 01 Chuyên viên Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề kiêm Phòng, chống tệ nạn xã hội tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Luật (các ngành Luật), Quản lý nhà nước (Hành chính), Công tác xã hội, Xã hội học, Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động.
12. UBND huyện Cam Lộ: 01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Phòng Kinh tế – Hạ tầng, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Quản lý công nghiệp, Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng; các ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kế toán, Kiểm toán.
13. UBND huyện Triệu Phong: 01 chỉ tiêu Chuyên viên Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Phòng Kinh tế – Hạ tầng, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Quản lý công nghiệp, Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng; các ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kế toán, Kiểm toán.
14. UBND huyện Hải Lăng: 01 chỉ tiêu Chuyên viên Hành chính tổng hợp kiêm Chuyên trách giúp HĐND tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Khoa học quản lý, Quản lý công, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý nhà nước (Hành chính), Luật (các ngành Luật), Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển.
*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:
blank
blank blank blank blank
blank blank blank
*** Tài liệu đính kèm: