Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020

20/08/2020

Căn cứ Kế hoạch số 1262/KH-SNV ngày 12/8/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ năm 2020;

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 20/8/2020-19/9/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Nội vụ số 80 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định . Số điện thoại liên hệ: 0256.3822.603.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snv.binhdinh.gov.vn