Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021

20/07/2021

Sở Nội vụ thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Dương năm 2021 (lần 3).​

​Theo đó, bổ sung nhu cầu tuyển dụng: 01 chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện Bắc Tân Uyên và 01 kế toán Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Cụ thể:

STT ​​ Cơ quan, đơn vị ​ Mã VTVL ​ Vị trí việc làm ​ Số lượng theo vị trí việc làm ​ Yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn ​ Nhu cầu tuyển dụng  ​ ​Ghi chú ​​
Chuyên viên  Cán sự
I ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1 Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân 55 Chuyên viên tham mưu, tổng hợp lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng 1 – Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai
– Chứng chỉ tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương- Chứng chỉ ngoại ngữ: A2 hoặc tương đương trở lên
– Yêu cầu khác: Kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực đất đai
x
​II LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
 2 Văn phòng 56 Kế toán 1 – Tốt nghiệp: Đại học trở lên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh.

– Chứng chỉ tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

– Chứng chỉ ngoại ngữ: A2 hoặc tương đương trở lên

x

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 16/8/2021.

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến Phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ, Tầng 18, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 32/TB-SNV ngày 02/6/2021 của Sở Nội vụ về nhu cầu thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021.

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thi tuyển công chức năm 2021

Nguồn tin: www.binhduong.gov.vn