Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019

07/11/2019

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó:

– Lưu trữ viên (hạng III): 08 chỉ tiêu.

– Quản trị viên hệ thống (hạng III): 01 chỉ tiêu.

– Cán sự: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 06/12/2019.

– Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: hanam.gov.vn