Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019

18/04/2019

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức: 43 chỉ tiêu.

– Viên chức: 35 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 16/04/2019 đến ngày 16/05/2019.

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ. Tầng 1, nhà D, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: sonv.laichau.gov.vn