Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021

16/04/2021

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/04/2021 đến hết ngày 14/05/2021

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, tổ 14 đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021 Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021 Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021

1861 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: yên bái-7-20

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

 

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn