Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018

01/06/2018

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu

– Kiểm dịch viên động vật: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 30/05/2018 đến ngày 30/06/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

22_20180530023055747740-1

22_20180530023055747740-2 22_20180530023055747740-3 22_20180530023055747740-4

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn