Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức

24/10/2018

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức như sau:

1. Số lượng tiếp nhận: 05 chỉ tiêu, trong đó:

– Thanh tra Sở: 01 chỉ tiêu.

– Chi cục Phát triển nông thôn: 01 chỉ tiêu.

– Chi cục Thủy lợi: 01 chỉ tiêu.

– Chi cục Kiểm lâm: 01 chỉ tiêu.

– Chi cục Chăn nuôi và Thú Y: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Vào giờ hành chính, các ngày làm việc, từ ngày 19/10/2018 đến hết ngày 19/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tiếp nhận như sau:

33_20181019015353313310-1

33_20181019015353313310-2 33_20181019015353313310-3

33_20181019015353313310-4 33_20181019015353313310-5

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn