Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

16/10/2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 92 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 19/11/2019.

– Địa điểm: tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng họp tầng trệt), (Số 24 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

(bấm vào xem ảnh cỡ lớn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển 

Sơ yếu lý lịch viên chức

Nguồn tin: snnptnt.gialai.gov.vn