Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng

04/03/2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm như sau:

Nguồn tin: sonongnghiepbp.gov.vn