Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019

10/09/2019

Căn cứ Kế hoạch số 2416/KH-SNN ngày 27/8/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-SNV ngày 16/7/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 122 viên chức (bao gồm: Ngạch chuyên viên và tương đương 74 chỉ tiêu; ngạch cán sự và tương đương 48 chỉ tiêu) vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển vào viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể như sau:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định về hình sự của Tòa án: đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU NHU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG:      

– Các Trạm thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 19 chỉ tiêu.

– Các Trạm thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 02 chỉ tiêu.

– Các Trạm thuộc Chi cục Thủy sản: 21 chỉ tiêu.

– Trung tâm Khuyến nông: 09 chỉ tiêu.

– Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN&PTNT: 07 chỉ tiêu.

– Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà: 22 chỉ tiêu.

– Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa: 20 chỉ tiêu.

– Ban quản lý Rừng phòng hộ Cam Lâm: 09 chỉ tiêu.

– Ban quản lý Rừng phòng hộ Khánh Sơn: 07 chỉ tiêu.

– Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới: 06 chỉ tiêu.

(Có bảng phụ lục chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức kèm theo)

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu) vào một vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

 – Thí sinh dự thi nộp 04 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;

– 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm.

*Lưu ý:

– Trong quá trình nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ thư ký thực hiện việc đối chiếu nội dung điền trong Phiếu với hồ sơ thực tế (mang theo khi nộp Phiếu đăng ký) của thí sinh để Hội đồng có cơ sở công bố thí sinh đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.

– Tất cả các thí sinh đăng ký tuyển dụng đều phải đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học; có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của tiêu chuẩn ngạch cần tuyển dụng.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một cơ quan, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm hoặc 02 cơ quan trở lên sẽ bị loại hồ sơ dự tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Nhận hồ sơ từ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/10/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc của tuần từ thứ 2 đến thứ 6)

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Khánh Hòa.

Địa chỉ: Số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.3.822989

3. Lệ phí xét tuyển: thí sinh nộp lệ phí xét tuyển sau khi có thông báo triệu tập tham gia vòng 2 hoặc theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Các thí sinh đạt vòng 1 sẽ được thông báo triệu tập tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; Thời gian phỏng vấn 30 phút (bao gồm cả thời gian chuẩn bị).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

– Thời gian dự kiến: Vòng 1 dự kiến từ ngày 14/10/2019 đến 15/10/2019; Vòng 2 dự kiến ngày 02/11/2019.

– Địa điểm dự kiến: Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ:
Số 138 đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa).

Mọi thông tin chi tiết đề nghị truy cập tại cổng thông tin điện tử Sở
Nông nghiệp và PTNT: http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn; và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

** Tài liệu đính kèm: 

Bảng tổng hợp đăng ký nhu cầu tuyển dụng viuên chức sự nghiệp năm 2019

Kế hoạch  tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019

Nguồn tin: snnptnt.khanhhoa.gov.vn