Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức

08/11/2018

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận:

– Tiếp nhận vào làm công chức: 01 chỉ tiêu.

– Tiếp nhận vào làm viên chức: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, kể từ ngày 02/11/2018 đến hết ngày 03/12/2018.

– Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, Số 429 đường Trường Chinh, phường Ỷ La, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1372__20181107020358908900-1

1372__20181107020358908900-2

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

1372__20181107020358908900-3

Nguồn tin:  tuyenquang.gov.vn