Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

26/05/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 03 chỉ tiêu, trong đó:

– Tiếp nhận làm công chức: 02 chỉ tiêu

– Tiếp nhận làm viên chức: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 21/05/2018 đến ngày 20/06/2018.

– Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, Thành phố Tuyên QuangTỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

631_20180523025619859850-1

631_20180523025619859850-2

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

631_20180523025619859850-3 631_20180523025619859850-4

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn