Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019

26/03/2019

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. Nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11, trong đó: Đoàn Nghệ thuật dân tộc: 09 chỉ tiêu; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: 02 chỉ tiêu.

Thi gian phát hành và nhận hồ sơTừ ngày 26 tháng 3 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: Tổ 5Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

*Lưu ý: Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận hồ sơ do người khác nộp hộ hoặc gửi qua đường bưu chính. Đồng thời không nhận hồ sơ sau 16 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019 và các hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định tại Kế hoạch này.

Thời gian ôn tập và địa điểm thi theo thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Trong quá trình nộp hồ sơ dự xét tuyển, thí sinh có vấn đề gì vướng mắc cần được giải đáp xin liên hệ về bộ phận Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093.872.652.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Nguồn tin: backan.gov.vn