Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018

28/09/2018

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

29tb-signed-1 29tb-signed-2

> Xem thêm: UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018

Nguồn tin: svhttdl.gialai.gov.vn