Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022

02/06/2022

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch 61/KH-SVHTTDL ngày 25/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2022, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Đơn vị Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: 02 chỉ tiêu.
(Đính kèm Phụ lục Biểu nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022)
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức: Tùy thuộc vào số lượng hồ sơ đăng ký sẽ thực hiện tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển.
2. Nội dung: Tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
2. Ba (03) phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (dán tem).
3. Trường hợp xét tuyển viên chức
3.1 Đối tượng: Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức (được xét tuyển viên chức theo quy định tại Điều 12 Nghị định 141/2020/NĐ- CP) đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm tại đơn vị nơi thí sinh có hộ khẩu

thường trú tại thời điểm được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi học theo chế độ cử tuyển.
3.2 Ngoài phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, thí sinh nộp thêm quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển.
3.3 Quy trình xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Mức thu lệ phí dự tuyển: thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 26/5/2022 đến hết ngày 26/6/2022 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).
2. Địa điểm: Tại Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 320 đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3702.188.
3. Thời gian tuyển dụng: Dự kiến trung tuần tháng 7/2022 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.
VIII. MỘT SỐ LƯU Ý
1. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển được tổng hợp, cập nhật và đăng tải công khai hàng tuần trên Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch; kê khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng; ghi đầy đủ các thông tin về trình độ, số hiệu văn bằng, chứng chỉ, ngày, tháng, năm cấp bằng, chứng chỉ, giá trị sử dụng và giá trị quy đổi của văn bằng, chứng chỉ (nếu có).
Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 được thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông của tỉnh, niêm yết tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: https://sovhtt.langson.gov.vn.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: sovhtt.langson.gov.vn