Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

28/03/2018

Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 vị trí việc làm vào 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm:

– Bảo tàng Hải Phòng: 02 người.

– Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố: 01 người.

– Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng: 03 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 26/03/2018 đến ngày 26/04/2018 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Tại các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

31.TB-SVHTT

31.TB-SVHTT 31.TB-SVHTT 31.TB-SVHTT

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn