Sở Y tế Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016

31/12/2016

Sở Y tế Bình Phước thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

[slideshare id=74975130&doc=sytbnhphcthngboiuchnhbsungnhucutuyndngvinchcnm2016-170413100235&type=d]

Nguồn tin: sytbinhphuoc.com.vn