Sở Y tế tỉnh Bình Phước tuyển dụng chức danh quản lý tại một số đơn vị trực thuộc

19/12/2018

Căn cứ Công văn số 1218/UBND-NC ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; Công văn số 2358/SNV-CCVC ngày 04/12/2018 của Sở Nội vụ về việc kiện toàn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo thi tuyển chức danh quản lý tại một số đơn vị trực thuộc, như sau:

– 01 Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước;

– 01 Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

– 01 Phó Giám đốc (phụ trách chuyên môn) Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Phước.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

2018-12-17 (13)

2018-12-17 (13) 2018-12-17 (13)

2018-12-17 (13) 2018-12-17 (13) 2018-12-17 (13)

Nguồn tin: binhphuoc.gov.vn