Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

27/11/2019

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 1029 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: trong giờ hành chính, kể từ ngày thông báo đến hết ngày 18/12/2019.

– Địa điểm: Tại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 theo danh sách được niêm yết tịa Sở Y tế và các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, thành phố Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

***Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng

 

Nguồn tin: soyte.camau.gov.vn