Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

08/11/2019

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 235 chỉ tiêu, trong đó: 

– Bác sĩ: 225 chỉ tiêu

– Dược sĩ đại học: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/11/2019 đến ngày 04/12/2019

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Địa chỉ: Văn phòng Sở Y tế Gia Lai, số 09 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

*****Thông báo chi tiết như sau:

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: baogialai.com.vn