Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2019

08/10/2019

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 199 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 08/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019.

– Địa điểm: tại Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

****Chi tiết cụ thể như sau: 

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019 Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019 Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019 Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019 Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019 Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:

Nhu cầu tuyển dụng chi tiết

Nguồn tin: ninhbinh.gov.vn