Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018

04/08/2018

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 05 người.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 01/08/2018 đến hết ngày 30/08/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn