Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức

20/03/2019

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn