Sở Y tế Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2019

23/09/2019

Sở Y tế Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1.Số lượng tuyển dụng: 163 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ đa khoa: 112 chỉ tiêu

– Bác sĩ y học dự phòng: 10 chỉ tiêu

– Bác sĩ Y học cổ truyền: 06 chỉ tiên

– Bác Sĩ Răng – Hàm – Mặt: 06 chỉ tiêu

– Điều dưỡng đại học: 24 chỉ tiêu

– Dược sĩ đại học: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian tuyển dụng:

– Từ ngày 18/09/2019 đến ngày 17/09/2019

– Địa điểm: Tại phòng Tổ chức – Cán bộ Sở Y tế tỉnh Yên Bái

Chi tiết tuyển dụng như sau:

: Sở y tế Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở y tế Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở y tế Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở y tế Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Sở y tế Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: soyte.yenbai.gov.vn