Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019

21/05/2019

Căn cứ Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội năm 2019 và chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy thông báo nội dung tuyển dụng năm 2019, như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua hình thức thi tuyển

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức; có lý lịch bảo đảm theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (Có danh mục điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm kèm theo).

3. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậ

4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu thuộc 40 đơn vị (Có danh sách kèm theo).

5. Đăng ký dự tuyển

– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo niêm yết của Thành ủy Hà Nội

– Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo) và bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ (nếu dự tuyển vào các vị trí việc làm chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng) tại địa điểm tiếp nhận của cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụ

– Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh mang hồ sơ gốc liên quan đến các thông tin trên phiếu để cơ quan tiếp nhận phiếu đối chiếu, xác thực thông tin

– Mức lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng chẵn)/01 thí sinh; lệ phí dự tuyển nộp cùng phiếu đăng ký dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ ngày 20/5/2019 đến 17h00’ ngày 20/6/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và Nghỉ Lễ).

– Địa điểm nhận hồ sơ: tại trụ sở các ban Đảng Thành ủy, quận, huyện, thị ủy; các đảng ủy khối; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển

Ban Thường vụ Thành ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, niêm yết công khai thông báo theo quy định./.

 

TỔNG HỢP

Chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

—–

 

 

 

 

STT

 

 

Đơn vị

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
TỔNG 355
I Các ban Đảng Thành ủy
1 Ban Tổ chức Thành ủy: 02 chỉ tiêu
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
2 Ban Tuyên giáo Thành ủy: 02 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 02 x x
3 Ban Nội chính Thành ủy: 03 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác nội chính 01 x x
Chuyên viên về công tác phòng, chống tham nhũng 02 x x
4 Ban Dân vận Thành ủy: 02 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác dân vận 02 x x
II Các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy
5 Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố: 01 chỉ tiêu
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
6 Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội: 04 chỉ tiêu
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
Kiểm tra viên 01 x x
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
7 Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội: 02 chỉ tiêu
Kiểm tra viên 01 x x
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
8 Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: 01 chỉ tiêu
Văn thư – Lưu trữ 01
III MTTQ và tổ chức CT-XH Thành phố
9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: 08 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác mặt trận 03
Văn thư – Lưu trữ 02
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 02
10 Liên đoàn Lao động Thành phố: 25 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác công đoàn 15
Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động 02
Chuyên viên về quản trị 01

 

Thông báo mở lớp ôn thi công chức Thành ủy Hà Nội năm 2019

 

 

 

STT

 

 

Đơn vị

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
Văn thư – Lưu trữ 01
Kế toán 06
11 Thành đoàn Hà Nội: 31 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 27
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên về quản trị 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
12 Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: 12 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 08
Chuyên viên về quản lý, phát triển nguồn nhân lực 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên về công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
13 Hội Cựu chiến binh Thành phố: 01 chỉ tiêu
Văn thư – Lưu trữ 01
IV Các quận, huyện, thị xã
14 Quận Ba Đình: 16 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 02
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Văn thư – Lưu trữ 02
Chuyên viên về quản trị 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02
15 Quận Bắc Từ Liêm: 16 chỉ tiêu
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 03 x x
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
Chuyên viên về công tác công đoàn 02
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên về quản trị 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
16 Quận Cầu Giấy: 20 chỉ tiêu
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x

 

 

 

 

STT

 

 

Đơn vị

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
Chuyên viên về công tác dân vận 02 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 02
Chuyên viên về công tác công đoàn 02
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 02
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Kế toán 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01
Chuyên viên tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp 01
17 Quận Đống Đa: 17 chỉ tiêu
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác công đoàn 03
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 02
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên về quản trị 01
Kế toán 02
18 Quận Hai Bà Trưng: 11 chỉ tiêu
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
Chuyên viên về công tác công đoàn 02
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 03
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên về quản trị 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
19 Quận Hoàn Kiếm: 20 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 02 x x
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 03
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 06
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02
Văn thư – Lưu trữ 02

 

 

 

 

STT

 

 

Đơn vị

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
20 Quận Hoàng Mai: 08 chỉ tiêu
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 01
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02
Văn thư – Lưu trữ 01
21 Quận Long Biên: 08 chỉ tiêu
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 01 x x
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01
22 Quận Nam Từ Liêm: 15 chỉ tiêu
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 01 x x
Kiểm tra viên 01 x x
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 02 x x
Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 03
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
23 Quận Tây Hồ: 07 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác công đoàn 02
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
24 Quận Thanh Xuân: 11 chỉ tiêu
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01

 

 

 

 

STT

 

 

Đơn vị

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
Chuyên viên tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
25 Thị xã Sơn Tây: 09 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01
26 Huyện Ba Vì: 13 chỉ tiêu
Chuyên viên vể tổ chức xây dựng Đảng 01 x x
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác công đoàn 03
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02
Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
27 Huyện Chương Mỹ: 03 chỉ tiêu
Chuyên viên vể tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01
28 Huyện Đan Phượng: 05 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
29 Huyện Đông Anh: 06 chỉ tiêu
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 01
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
30 Huyện Gia Lâm: 09 chỉ tiêu
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
Chuyên viên về công tác công đoàn 01

 

 

 

 

STT

 

 

Đơn vị

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 04
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
31 Huyện Hoài Đức: 08 chỉ tiêu
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng 02 x x
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Chuyên viên về công tác hội nông dân 02 x
32 Huyện Mê Linh: 10 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 02
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 02
33 Huyện Phú Xuyên: 12 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
Chuyên viên về công tác công đoàn 03
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 03
Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên về quản trị 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
34 Huyện Phúc Thọ: 04 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
Kế toán 01
35 Huyện Quốc Oai: 01 chỉ tiêu
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy 01 x x
36 Huyện Sóc Sơn: 03 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x

 

 

 

 

STT

 

 

Đơn vị

 

Chỉ tiêu thi tuyển

 

Yêu cầu là Đảng viên

Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ
37 Huyện Thạch Thất: 08 chỉ tiêu
Kiểm tra viên 01 x x
Chuyên viên về công tác tuyên giáo 01 x x
Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên về quản trị 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01
38 Huyện Thanh Oai: 06 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác dân vận 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 01
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Chuyên viên tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp 01
Kế toán 01
39 Huyện Thường Tín: 08 chỉ tiêu
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 02
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ 01
Chuyên viên về công tác hội nông dân 01 x
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 01
40 Huyện Ứng Hoà: 07 chỉ tiêu
Kiểm tra viên 01 x x
Chuyên viên về công tác mặt trận 01
Chuyên viên về công tác công đoàn 01
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên 01
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh 01
Văn thư – Lưu trữ 01
Chuyên viên công nghệ thông tin 01

 

***Tài liệu đính kèm:

Danh mục tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vị trí việc làm.

Phiếu đăng ký dự tuyển.

Mẫu bản khai lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ.

Nguồn tin: Báo Hànộimới


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

 

 

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 48/2019/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

Thông báo mở lớp ôn thi

công chức Thành ủy Hà Nội năm 2019

 

Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng công chức của Thành ủy Hà Nội năm 2019, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức, cụ thể như sau:

* Kiến thức chung (08 buổi * 2 tiếng):

Học phí:

Trước ngày 21/6/2019: 1.400.000đ.

Từ ngày 21/6/2019: 1.800.000đ

(Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác)

Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 22/6/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 23/6/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí:

Trước ngày 21/6/2019: 1.300.000đ

Từ ngày 21/6/2019: 1.700.000đ

(Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

Giảng viên: Cập nhật sau

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 29/6/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 30/6/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tin học (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí:

Trước ngày 21/6/2019: 1.300.000đ

Từ ngày 21/6/2019: 1.700.000đ

(Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

Giảng viên: Cập nhật sau

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 6/7/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 7/7/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Môn nghiệp vụ chuyên ngành (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí:

Trước ngày 21/6/2019: 2.000.000đ.

Từ ngày 21/6/2019: 2.500.000đ

(Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

Giảng viên:  Cập nhật sau.

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 13/7/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 14/7/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

**Các học viên đăng ký từ 3 môn học trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

**Các học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio(Ghi âm trực tiếp bài giảng trên lớp) và text của lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức Thành ủy Hà Nội năm 2019 , cụ thể như sau:

Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Môn chuyên môn, nghiệp vụ: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tin học: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua từ 3 môn trở lên.

– Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

– Địa điểm học: Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0917.514.065

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký và nộp học phí có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106003405167
–  VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477
– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Các bạn có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ: