Tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

11/10/2019

Kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, các Tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Sơn La năm 2019

Nhằm tuyển dụng (với hình thức xét tuyển) công chức, viên chức đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định vào công tác tại các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện bù vào số công chức, viên chức còn thiếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, – đúng cơ cấu; công tác tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan khối đảng, Mặt trận Tồ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội năm 2019 phải được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/10/2019, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 167-KH/TU về xét tuyển công chức, viên chức vào công tác tại các cơ quan khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hộicấp tỉnh, cấp huyện năm 2019.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức: 61 chỉ tiêu (công chức 53, viên chức 08), trong đó chuyên viên: 48; kế toán viên 01; nhân viên văn thư – lưu trữ 04; giảng viên 04; biên tập viên 01; phóng viên 03; chia ra: Khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan cấp tỉnh: 21 chỉ tiêu (công chức 14, viên chức 07)khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ quan cấp huyện: 40 chỉ tiêu (công chức 39, viên chức 01).

Hình thức tuyển dụng là xét tuyển.

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển từ ngày 09/10/2019đến 17 giờ 30 phút ngày 09/11/2019 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức tỉnh ủy, địa chỉ: Tổ 07, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Số điện thoại liên hệ:0212.3857.391.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

(bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

 

UBND tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:

– Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonla.gov.vn