Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2019

08/10/2019

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu, trong đó:

– Thư ký viên: 05 chỉ tiêu

– Chuyên viên làm công tác hành chính, tổng hợp: 05 chỉ tiêu

– Chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ: 02 chỉ tiêu

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu

– Chuyên viên công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 04/10/2019 đến hết 17 giờ ngày 04/11/2019.

– Địa điểm: Vụ Tổ chức – Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, số 48 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 08, đường 69 Khu phố 3, Phường Cát lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (không nhận Hồ sơ qua đường bưu điện)

****Chi tiết thông báo như sau: 

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2019

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2019 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2019

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2019 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2019 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: toaan.gov.vn