Tổng cục Dự trữ Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2017

26/09/2017

Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017 và Công văn số 12660/BTC-TCCB ngày 21/9/2017 của Bộ Tài chính về việc thi tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký thi tuyển theo mẫu; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí thi tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây, không được đăng ký thi tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ:

2.1. Tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

a) Về trình độ và ngành, chuyên ngành đào tạo:

Thí sinh đăng ký thi tuyển vào các vị trí tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không bao gồm chính quy liên thông) hoặc sau đại học, đúng ngành, chuyên ngành đào tạo của chức danh dự tuyển, tốt nghiệp thuộc một trong các trường: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Tài chính – Kế toán, Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên ở nước ngoài đúng ngành, chuyên ngành đào tạo của chức danh dự tuyển; trong đó:

– Vị trí Kế toán viên: Có trình độ đại học hệ chính quy (không bao gồm chính quy liên thông) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng.

– Vị trí Kỹ thuật viên bảo quản: Có trình độ đại học hệ chính quy (không bao gồm chính quy liên thông) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Bảo quản chế biến nông sản, Cơ khí động lực, Công nghệ thực phẩm.

– Vị trí Chuyên viên quản lý đầu tư xây dựng: Có trình độ đại học hệ chính quy (không bao gồm chính quy liên thông) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; trong đó tuyển 01 chỉ tiêu thuộc các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Kế toán doanh nghiệp làm việc tại Vụ Tài vụ – Quản trị.

– Vị trí Chuyên viên tin học: Có trình độ đại học hệ chính quy (không bao gồm chính quy liên thông) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Tin học, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Toán tin ứng dụng, An toàn, an ninh thông tin, Kỹ thuật máy tính.

– Vị trí Chuyên viên pháp chế: Có trình độ đại học hệ chính quy (không bao gồm chính quy liên thông) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Luật.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.2. Tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực:

a) Về trình độ và ngành, chuyên ngành đào tạo:

Thí sinh đăng ký thi tuyển vào các vị trí tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực yêu cầu bằng tốt nghiệp với trình độ và ngành, chuyên ngành cụ thể như sau:

– Vị trí Kế toán viên: Có trình độ đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng.

– Vị trí Kỹ thuật viên bảo quản: Có trình độ đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Bảo quản chế biến nông sản, Cơ khí động lực, Công nghệ thực phẩm.

– Vị trí Chuyên viên quản lý đầu tư xây dựng: Có trình độ đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

– Vị trí Chuyên viên thanh tra: Có trình độ đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Luật, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

– Vị trí Chuyên viên tổ chức – hành chính: Có trình độ đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Kinh tế lao động, Quản trị nhân lực, Hành chính, Quản trị văn phòng, Quản lý tổ chức và nhân sự, Luật.

– Vị trí Chuyên viên kế hoạch và quản lý hàng dự trữ: Có trình độ đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Tài chính, Kế toán, Kế hoạch, Luật, Quản trị kinh doanh.

– Vị trí Chuyên viên tin học: Có trình độ đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc các ngành: Tin học, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Toán tin ứng dụng, An toàn, an ninh thông tin, Kỹ thuật máy tính.

– Vị trí Thủ kho bảo quản: Có trình độ Trung học chuyên nghiệp trở lên thuộc các ngành: Bảo quản chế biến nông sản, Bảo quản vật tư, thiết bị, Công nghệ thực phẩm, Cơ khí động lực, Công nghệ chế biến và bảo quản lương thực, Công nghệ chế biến và bảo quản lương thực, thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Bảo vệ thực vật.

b) Về chứng chỉ ngoại ngữ:

– Đối với các vị trí Kế toán viên, Kỹ thuật viên bảo quản, Chuyên viên quản lý đầu tư xây dựng, Chuyên viên thanh tra, Chuyên viên tổ chức – hành chính, Chuyên viên kế hoạch và quản lý hàng dự trữ, Chuyên viên tin học: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Đối với vị trí Thủ kho bảo quản: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

c) Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Lưu ý:

– Thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp phù hợp với yêu cầu ngành, chuyên ngành đào tạo của vị trí dự tuyển do Trường cấp đang trong thời gian chờ cấp bằng được đăng ký dự thi. Trường hợp trúng tuyển phải nộp bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền trước khi ra quyết định tuyển dụng.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B:

+ TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT)

+ IELTS 4.5 trở lên

+ TOEIC 405 trở lên.

+ Chứng chỉ tiếng Anh B1 khung Châu Âu trở lên.

– Thí sinh có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A:

+ TOEFL 347 trở lên (PBT) và 19 trở lên (iBT)

+ IELTS 2.0 trở lên

+ TOEIC 255 trở lên.

– Các trường hợp: Giấy xác nhận đã học xong chương trình; chứng chỉ môn học của trường chỉ ghi số tiết học; bảng điểm không có giá trị thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.

3. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển:

Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên thực hiện quy định tại Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, bao gồm:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

on-thi-cong-chuc-ngan-hang-nha-nuoc-2017

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện nêu trên nếu tham gia dự tuyển phải nộp trực tiếp 02 bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, cụ thể mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

1) Phiếu đăng ký thi tuyển theo mẫu.

(2) 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

(3) Trường hợp người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: Yêu cầu nộp bản chụp (bản photo) bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đối với người được miễn thi môn ngoại ngữ và nộp bản chụp (bản photo) bằng tốt nghiệp và kết quả học tập từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

(4) Trường hợp người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức nộp giấy chứng nhận ưu tiên, cụ thể:

+ Đối với các trường hợp ưu tiên là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có giấy chứng nhận của Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.

+ Đối với trường hợp ưu tiên người dân tộc thiểu số nộp bản sao giấy khai sinh. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc thì phải bổ sung bản chụp sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển để xác định.

+ Đối với các trường hợp ưu tiên khác: nộp bản sao giấy chứng nhận ưu tiên như quyết định xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân…

Nếu thời điểm cấp giấy chứng nhận ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký thi tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

(5) 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân).

* Lưu ý:

– Tại Phiếu đăng ký thi tuyển, người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai không đúng sự thật thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi có kết quả trúng tuyển thí sinh phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

– Người dự tuyển lấy mẫu Phiếu đăng ký thi tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký thi tuyển trên Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại địa chỉ http://www.gdsr.gov.vn.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký thi tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng của 01 nơi dự kiến sẽ nhận công tác nếu trúng tuyển. Nếu thí sinh không thực hiện đúng quy định thì sẽ không được tham gia thi tuyển.

2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển

2.1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (mỗi ngày từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút không kể thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ đến 13 giờ). Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

b) Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nào thì nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đó (có danh sách các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và địa chỉ kèm theo) hoặc nộp tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước thì nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (địa chỉ: số 291 ngõ 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 024 37625628).

2.2. Lệ phí dự tuyển: Người đủ điều kiện đăng ký thi tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đồng/người.

* Lưu ý:

– Thí sinh dự tuyển phải nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển, không tiếp nhận gửi qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay.

– Trường hợp không đủ điều kiện thi tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Dự trữ Nhà nước không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG THI TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng xem chi tiết tại bảng chỉ tiêu đính kèm thông báo này.

2. Các môn thi và hình thức thi:

2.1. Thí sinh đăng ký thi tuyển vào các vị trí Kế toán viên, Kỹ thuật viên bảo quản, Chuyên viên quản lý đầu tư xây dựng, Chuyên viên thanh tra, Chuyên viên kế hoạch và quản lý hàng dự trữ, Chuyên viên tổ chức – hành chính, Chuyên viên pháp chế, Chuyên viên tin học phải tham dự các môn thi sau:

a) Môn Ngoại ngữ:

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy (chấm bằng máy) trình độ B; Thí sinh được lựa chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc để đăng ký dự thi;

– Thời gian thi: 90 phút.

b) Môn Tin học văn phòng:

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy (chấm bằng máy);

– Thời gian thi: 45 phút;

– Nội dung: Kiến thức về sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là sử dụng Microsoft Office Word và Microsoft Office Excel).

Thí sinh đăng ký dự thi vị trí Chuyên viên tin học được miễn thi môn tin học văn phòng; môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là môn tin học.

c) Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

– Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm;

– Thời gian thi: Thi viết trong thời gian 180 phút; Thi trắc nghiệm trên giấy (chấm bằng máy) trong thời gian 45 phút;

– Nội dung thi:

+ Vị trí Kế toán viên: Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Luật kế toán số 88/2015/QH13; Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

+ Vị trí Kỹ thuật viên bảo quản: Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13; Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12; Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

+ Vị trí Chuyên viên quản lý đầu tư xây dựng: Kiến thức về xây dựng dân dụng và công nghiệp trong đó tập trung vào: Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13; Luật đầu tư công số 49/2014/QH13; Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

+ Các vị trí Chuyên viên tổ chức – hành chính, Chuyên viên pháp chế, Chuyên viên kế hoạch và quản lý hàng dự trữ, Chuyên viên thanh tra: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

+ Vị trí Chuyên viên tin học: Kiến thức về công nghệ thông tin, hệ điều hành; lập trình; cơ sở dữ liệu; quản trị mạng và truyền thông; an toàn thông tin.

d) Môn Kiến thức chung:

– Hình thức thi: Thi viết;

– Thời gian thi: 180 phút;

– Nội dung thi: Nội dung kiến thức quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kinh tế, tài chính.

2.2. Thí sinh đăng ký thi tuyển vào vị trí Thủ kho bảo quản phải tham dự các môn sau:

a) Môn Ngoại ngữ:

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy (chấm bằng máy) trình độ A; Thí sinh được lựa chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc để đăng ký dự thi;

– Thời gian thi: 60 phút;

b) Môn Tin học văn phòng:

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy, chấm bằng máy;

– Thời gian thi: 30 phút;

– Nội dung: Kiến thức về sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là sử dụng Microsoft Office Word và Microsoft Office Excel).

c) Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

– Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm;

Thời gian thi: Thi viết trong thời gian 120 phút; Thi trắc nghiệm trên giấy (chấm bằng máy) trong thời gian 30 phút;

Nội dung thi: Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

d) Môn Kiến thức chung:

– Hình thức thi: Thi viết;

– Thời gian thi: 120 phút;

– Nội dung thi: Nội dung kiến thức quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kinh tế, tài chính.

3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học:

3.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

3.2. Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là tin học nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

Thí sinh đăng ký thi tuyển vào vị trí Chuyên viên tin học được miễn thi môn Tin học văn phòng; môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là môn tin học.

4,. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

4.1. Cách tính điểm:

a) Thang điểm: Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

b) Điểm các môn thi được tính như sau:

– Môn Kiến thức chung: Tính hệ số 1;

– Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.

– Môn Ngoại ngữ, Tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng điểm.

c) Kết quả thi tuyển: Là tổng điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo điểm b mục này cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

4.2. Xác định thí sinh trúng tuyển:

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các bài thi của các môn thi (trừ trường hợp được miễn môn ngoại ngữ và tin học văn phòng);

b) Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

c) Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển cho từng đơn vị theo từng vị trí tuyển dụng.

– Trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên có điểm bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, thí sinh có điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì thí sinh có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thí sinh trúng tuyển thì Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định thí sinh trúng tuyển.

– Thí sinh không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức thi tuyển tại 01 địa điểm ở thành phố Hà Nội. Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển; thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển; kết quả thi tuyển sẽ được niêm yết tại trụ sở cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trụ sở các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại địa chỉ http://www.gdsr.gov.vn hoặc gửi cho thí sinh theo địa chỉ liên lạc trên phong bì thư mà thí sinh đã nộp.

* Lưu ý: Tổng cục Dự trữ Nhà nước không tổ chức các lớp ôn thi tuyển; không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn thi tuyển. Tổng cục Dự trữ Nhà nước không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn thi và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Nội dung thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017 được đăng trên trên Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn, Trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại địa chỉ http://www.gdsr.gov.vn từ ngày 25/9/2017./.

ĐỊA CHỈ CƠ QUAN TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

VÀ CÁC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
1. Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước Số 291, ngõ 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 024.3762.5628
2. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội Số 36, ngõ 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, TP. Hà Nội 024.3864.1268
3. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc Số 348, đường Chu Văn Thịnh, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 0212.3854.771
4. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn Số 186, đường Quang Trung, tổ 23, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 0207.3874.828
5. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú Số 24, ngõ 2338, đại lộ Hùng Vương, TP. Việt Trì,

tỉnh Phú Thọ

0210.3991.955
6. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên,

tỉnh Thái Nguyên

0208.3857.563
7. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc Số 67, Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 0222.3618.366
8. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực  Hải Hưng Số 261, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 0220.3890.101
9. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng,

Dương Kinh, TP. Hải Phòng

0225.3747.822
10. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình Số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 0227.3839.425
11. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh Khu đô thị Đồng Quýt, xã Lộc An, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 0228.3673.996
12. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá Số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá 0237.3940.399
13. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh Số 15, Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh, Nghệ An 0238.3846.065
14. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên Số 21, Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 0232.3822.060
15. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng Số 07, đường Xuân Đán 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Kê, TP. Đà Nẵng 0236.3714.016
16. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình Số 459, Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0256.3826.441
17. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ Số 09, Võ Thị Sáu, TP.  Nha Trang, Khánh Hòa 0258.3889.468
18. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên Số 235, Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Gia Lai 0269.3723.545
19. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên Số 32, Lê Thị Hồng Gấm, TP. Buôn MaThuột, Đắk Lắk 0262.3951.404
20. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. HCM Số 31, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 028.3841.4070
21. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ Số 37/1, Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 0274.3844.498
22. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Số 5, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 0270.3910.870
23. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ Số 532, Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ 0292.3883.441

 *** Tài liệu đính kèm:

– Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng

Phiếu đăng ký thi tuyển

Nguồn tin: www.mof.gov.vn


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 110/2017/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

Thông báo mở lớp ôn thi công chức

Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017

Căn cứ vào Thông báo Về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017

Đáp ứng nhu cầu ôn thi công chức vào Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở lớp ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017, cụ thể như sau:

* Kiến thức chung(08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác):

– Trước ngày 4/11/2017: 1.400.000đ.

– Từ ngày 4/11/2017: 1.800.000đ.

Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 4/11/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 5/11/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Môn nghiệp vụ chuyên ngành(8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác):

– Trước ngày 4/11/2017: 2.000.000đ.

– Từ ngày 4/11/2017: 2.500.000đ.

Giảng viên:  Cập nhật sau.
Lịch học:

Thứ Bảy ngày 11/11/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 12/11/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 4/11/2017: 1.300.000đ.

– Từ ngày 4/11/2017: 1.700.000đ.

Giảng viên: Giảng viên bộ môn tiếng Anh – trường Đại học Ngoại Thương.

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 18/11/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 19/11/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tin học (08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 4/11/2017: 1.300.000đ.

– Từ ngày 4/11/2017: 1.700.000đ.

Giảng viên: Cập nhật sau.

Lịch học: 

Thứ Bảy ngày 25/11/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 26/11/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

 

**Các học viên đăng ký từ 3 môn học trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

**Các học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio(Ghi âm trực tiếp trên lớp) và text ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước, cụ thể như sau:

– Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Môn chuyên môn, nghiệp vụ: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tin học: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua từ 3 môn trở lên.

Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

– Địa điểm học: Phòng 101, khu giảng đường 1, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0432.191.382

Hotline: 0917.514.065

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký và nộp học phí có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 711AD3553155
–  VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477
– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Các bạn có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ: