Tổng cục Thống kê tuyển dụng công chức năm 2019

08/04/2019

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-BKHĐT ngày 28/03/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BKHĐT ngày 29/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê,

Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê là 537 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu thi tuyển là 529 chỉ tiêu, chỉ tiêu xét tuyển là 8 chỉ tiêu.

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo theo từng vị trí tuyển dụng như sau:

STT Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức Yêu cầu tình độ và chuyên môn nghiệp vụ
A Thi tuyển (I+II)    
I Công chức loại C    
1 Thống kê tổng hợp – tài khoản quốc gia Thống kê viên Vị trí tuyển dụng từ 1-9: Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: thống kê kinh tế – xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh  thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.
2 Thống kê công nghiệp Thống kê viên
3 Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên
4 Thống kê nông nghiệp Thống kê viên
5 Thống kê thương mại Thống kê viên
6 Thống kê giá, dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu Thống kê viên
7 Thống kê dân số, văn hóa xã Thống kê viên
8 Thống kê kinh tế Thống kê viên
9 Thống kê xã hội Thống kê viên
10 Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: khoa học máy tính, truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, toán – tin ứng dụng và điện tử viễn thông.
11 Văn thư Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên; có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là Văn thư lưu trữ, hành chính học, quản trị văn phòng, lưu trữ học, thư ký văn phòng.
12 Kế toán Kế toán viên Tốt nghiệp Đại học trở lên; có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: kế toán, kiểm toán.
II Công chức loại D
1 Thống kê tổng hợp – tài khoản quốc gia Thống kê viên cao đẳng Vị trí tuyển dụng từ 1-7: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; chuyên ngành Thống kê.
2 Thống kê công nghiệp Thống kê viên cao đẳng
3 Thống kê nông nghiệp Thống kê viên cao đẳng
4 Thống kê thương mại Thống kê viên cao đẳng
5 Thống kê dân số, văn xã Thống kê viên cao đẳng
6 Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng
7 Thống kê xã hội Thống kê viên cao đẳng
8 Văn thư Cán sự Tốt nghiệp Căn đẳng trở lên; chuyên ngành Văn thư lưu trữ, hành chính học, quản trị văn phòng, lưu trữ học, thư ký văn phòng.
B Xét tuyển công chức loại C
1 Thống kê kinh tế Thống kê viên Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: thống kê kinh tế – xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.
tong-cuc-thong-ke-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2019 Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019

***Tài liệu đính kèm:

Chỉ tiêu thi tuyển công chức loại C

Chỉ tiêu thi tuyển công chức loại D

Chỉ tiêu xét tuyển công chức loại D

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: http://gso.gov.vn


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

 

 

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bucharest

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/2019/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

 

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng

thi công chức Tổng cục Thống kê năm 2019

Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng 537 công chức của Tổng cục Thống kê năm 2019, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công(Trực thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bucharest) thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức, cụ thể như sau:

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

Trước ngày 4/5/2019: 1.300.000đ

Từ ngày 4/5/2019: 1.700.000đ

Giảng viên: Cập nhật sau

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 4/5/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 5/5/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tin học (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

Trước ngày 4/5/2019: 1.300.000đ

Từ ngày 4/5/2019: 1.700.000đ

Giảng viên: Cập nhật sau

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 11/5/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 12/5/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Kiến thức chung (08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác)

Trước ngày 4/5/2019: 1.400.000đ.

Từ ngày 4/5/2019: 1.800.000đ

Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 18/5/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 19/5/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Môn nghiệp vụ chuyên ngành (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác)

Trước ngày 4/5/2019: 2.000.000đ.

Từ ngày 4/5/2019: 2.500.000đ

Giảng viên:  Cập nhật sau.

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 25/5/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 26/5/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

**Các học viên đăng ký từ 3 môn học trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

**Các học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio(Ghi âm trực tiếp trên lớp) và text của lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 , cụ thể như sau:

Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Môn chuyên môn, nghiệp vụ: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tin học: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua từ 3 môn trở lên.

– Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

– Địa điểm học: Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0917.514.065

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký và nộp học phí có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106003405167
–  VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477
– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

***Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Các bạn có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ: