Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2017

12/03/2017

Căn cứ Luật cán bộ, công chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ,  vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng công chức của các Ban cơ quan Tổng Liên đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2017 cho các vị trí, việc làm theo số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG DỰ TUYỂN

– Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn xin dự tuyển vào vị trí việc làm cụ thể; có lý lịch rõ ràng;

– Có đầy đủ các quyền công dân theo quy định của pháp lụât; có văn bằng chứng chỉ phù hợp; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của toà án mà chưa xoá bỏ án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:

TT

BAN, ĐƠN VỊ

VỊ TRÍ – TIÊU CHUẨN – ĐIỀU KIỆN

1

BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG:

02 công chức ngạch chuyên viên

1. Tuyển dụng 01 chuyên viên làm việc tại Phòng Quan hệ Lao động:

Hình thức: Thi tuyển hoặc xét tuyển

Vị trí: Theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của tổ chức Công đoàn.

Tiêu chuẩn: Có khả năng tham mưu công tác xây dựng pháp luật, giải quyết đơn thư, hướng dẫn các đơn vị trong công tác tư vấn pháp luật, khởi kiện, tham gia tố tụng, giải quyết các vụ án lao động, có khả năng giảng, tập huấn về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn.

– Tốt nghiệp Đại học Luật.

– Tuổi đời dưới 35 tuổi.

– Tiếng Anh, Tin học: Trình độ B trở lên.

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác.

Ưu tiên: Nam giới, đã có Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ Luật sư.

2. Tuyển dụng 01 chuyên viên làm việc tại Phòng Pháp luật:

Hình thức: Thi tuyển hoặc xét tuyển

Vị trí: Theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác pháp chế, tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn.

Tiêu chuẩn: Có khả năng tham mưu công tác xây dựng pháp luật, giải quyết đơn thư, có khả năng giảng bài, tập huấn về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn.

– Tốt nghiệp Đại học Luật.

– Tuổi đời dưới 45 tuổi.

– Tiếng Anh, Tin học: Trình độ B trở lên.

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác.

Ưu tiên: Nam giới, đã làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp.

 

2

BAN TÀI CHÍNH: 05 công chức ngạch chuyên viên

1. Tuyển dụng 01 chuyên viên làm việc tại Phòng Kinh tế

Hình thức: Điều động.

Vị trí: Phòng Quản lý kinh tế.

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán, có trình độ Thạc sỹ tài chính kế toán trở lên, có kinh nghiệm thực tế về công tác Tài chính – Kế toán từ 5 năm trở lên.

Ưu tiên: Điều động trong hệ thống công đoàn.

2. Tuyển dụng 01 chuyên viên: Làm việc tại Phòng Chế độ – Thanh tra.

Hình thức: Thi tuyển.

Vị trí: Phòng Chế độ – Thanh tra

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán,  loại khá trở lên, có trình độ thạc sỹ tài chính kế toán, có kinh nghiệm thực tế về công tác tài chính-kế toán từ 5 năm trở lên.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

– Tin học: Văn phòng.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm giảng dạy.

3. Tuyển dụng 03 cán bộ về Ban Quản lý dự án thuộc Ban Tài chính Tổng Liên đoàn.

Hình thức: Xét tuyển 02, Thi tuyển 01.

Vị trí: 01 Trưởng ban Quản lý dự án; 02 Phó ban Quản lý dự án.

Tiêu chuẩn: Trưởng ban Quản lý dự án.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc công trình, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực tế về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quy hoạch.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

– Tin học: Văn phòng.

Ưu tiên: có trình độ Thạc sỹ.

Tiêu chuẩn: Phó Trưởng ban Quản lý dự án.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan đến xây dựng công trình, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về quản lý đất đai, nhà ở, xây dựng chính sách về đất đai, nhà ở, kinh nghiệm quản lý xây dựng và kinh doanh bất động sản.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

– Tin học: Văn phòng.

Ưu tiên: có bằng Tiến sỹ.

3

VĂN PHÒNG UỶ BAN KIỂM TRA: 01 công chức ngạch chuyên viên

Hình thức: Xét tuyển hoặc Điều động.

Vị trí: Chuyên viên làm công tác Kiểm tra tài chính Công đoàn.

Tiêu chuẩn: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thực; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (thường xuyên phải đi công tác dài ngày); Có năng lực chỉ đạo, tổ chức, tổng hợp, phối hợp triển khai công việc, tham mưu đề xuất chủ trương, giải pháp cần thiết đối với những vấn đề phát sinh.

– Có kinh nghiệm trong công tác Tài chính, công tác Kiểm tra; Có thời gian gắn bó tiếp tục công tác tại vị trí được tuyển từ 15 năm trở lên. Trong diện được quy hoạch cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng, ban trở lên.

– Trình độ Thạc sỹ hoặc Đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh B trở lên. Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng và phần mềm kế toán công đoàn.

Ưu tiên: Nam giới, điều động cán bộ từ các cơ quan trong hệ thống Công đoàn.

 

4

BAN TỔ CHƯC: 02 công chức ngạch chuyên viên

1. Tuyển dụng 02 chuyên viên làm việc tại Phòng Cán bộ

Hình thức: Xét tuyển hoặc Điều động.

Vị trí: Chuyên viên làm công tác tại Phòng Cán bộ.

Tiêu chuẩn: Là công chức, viên chức đang làm việc tại các tại Công đoàn ngành, LĐLĐ địa phương, đơn vị trực thuộc TLĐ

– Có kinh nghiệm thực tế từ 5 năm trở lên về công tác tổ chức cán bộ.

– Tốt nghiệp Đại học thuộc các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Công đoàn.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh B trở lên. Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.

Ưu tiên: Điều động cán bộ từ các cơ quan trong hệ thống Công đoàn.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM

1. Đơn xin dự tuyển công chức  (nêu rõ ban, đơn vị, vị trí dự tuyển);

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3 x 4 (mẫu in sẵn), do người dự tuyển tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi đang làm việc trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

3. Bản sao công chứng giấy khai sinh;

4. Bản photo có công chứng bằng Đại học, các văn bằng, chứng chỉ khác; Bảng điểm kết quả học tập từng năm ở bậc Đại học;

5. Giấy khám sức khoẻ tại các cơ sở y tế cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

6. Các giấy tờ chứng minh thuộc diện được cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có).

7. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4×6 (chụp trong 03 tháng gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ.

Toàn bộ hồ sơ được bỏ vào bì hồ sơ có ghi tên, số điện thoại, địa chỉ email, danh mục tài liệu bên trong.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời gian: Từ 13h30’ đến 16h00’ tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 10/03/2017 đến ngày 10/04/2017.

2. Địa điểm: Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, tầng 4 Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1A, phố Yết Kiêu, quân Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04.38224471. Hoặc tại các Ban, đơn vị đăng ký dự tuyển.

V. HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

3. Môn ngoại ngữ: thi viết thời gian 90 phút hoặc vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.

4. Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

1. Thời gian: Dự kiến đầu tháng 6/2017.

2. Địa điểm: Hà Nội (thông tin chi tiết sẽ thông báo sau).

VII. MỘT SỐ LƯU Ý:

Để người dự tuyển nắm rõ yêu cầu hồ sơ và hình thức thi tuyển, xét tuyển theo quy định của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/03/2010 của Chính phủ và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức và Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-TLĐ ngày 21/7/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Người dự tuyển cần lưu ý một số điểm như sau:

1. Việc tổ chức sơ tuyển thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước, và tại Điều 6, Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-TLĐ ngày 21/7/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ thông báo (gửi giấy mời) dự tuyển đến người có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển.

3. Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

4. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 được đăng trên Báo Lao động, trang Web: congdoan.vn