Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

29/11/2019

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối các phòng thuộc Trung tâm: 12 chỉ tiêu

– Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ: Sẽ có thông báo sau

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: hanoi.gov.vn