Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự

25/04/2017

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự quý 2 năm 2017 như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 01 Lái xe bằng B2 trở lên.

– 01 Quản lý bảo vệ khu, khoa: Tốt nghiệp 12/12.

– 03 Quản lý dạy nghề: Trung cấp các ngành CTXH, Bảo trợ xã hội, Xã hội học.

2. Thời gian , địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 21/4/2017 đến ngày 31/5/2017.

– Địa điểm: Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Nguồn tin: Báo Người lao động