Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2)

27/08/2020

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng và địa điểm làm việc

– Số lượng: 07 viên chức

– Vị trí việc làm: Kỹ thuật nông nghiệp và Kiểm định, kiểm nghiệm

– Địa điểm làm việc:

+ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Cần Thơ: Cơ sở 1 tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ; Cơ sở 2 tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ.

2Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và thời gian xét tuyển

– Thời gian: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 19/09/2020.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (hoặc theo đường bưu chính) tại phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Cần Thơ số 04 đường Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ; điện thoại: 0292.3820783.

Trường hợp hồ sơ dự tuyển không trúng tuyển, đơn vị tuyển dụng không trả lại hồ sơ.

– Thời gian xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thông báo này và kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Cần Thơ và được đăng tải tại website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn./.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2)

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cantho.gov.vn